Dương Anh Thiện

Dương Anh Thiện

Anh là một người con sinh ra và lớn lên ở Thành Phố Biển Quy Nhơn. Sau khi học tập và làm việc ở Sài Gòn, anh quyết định làm một điều gì đặc biệt để góp phần xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp. <3 Quy Nhơn - Thành Phố Biển Thiên Đường.

Page 1 of 3 1 2 3