Theo định hướng quy hoạch hệ thống đô thị Tỉnh Bình Định, dự kiến đến năm 2035, Tỉnh nhà sẽ phấn đấu phát triển đạt 3 đô thị loại I, III và 21 đô thị loại IV, V. Trong đó, thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I; thành phố An Nhơn và thành phố Hoài Nhơn là đô thị loại III.

Qua thông tin được biết, vào ngày 09/06/2016 vừa qua, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định – ông Phan Cao Thắng đã vừa ký văn bản triển khai đồ án qui hoạch xây dựng vùng Tỉnh đến năm 2035. Theo đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ phải hoàn thiện đồ án qui hoạch xây dựng vùng tỉnh. Đến năm 2035, hoàn tất hồ sơ đồ án và gửi lên Bộ Xây dựng để thẩm định và trình lên Chính phủ.

Mục tiêu dự án quy hoạch hệ thống đô thị Tỉnh Bình Định

Theo dự báo, đến năm 2025, tỉnh Bình Định sẽ có 18 đô thị với dân số khoảng 1 triệu 670 người và đến năm 2035 con số đó dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên và đạt đến ngưỡng 24 đô thị với dân số khoảng 1 triệu 865 người.

Đồng thời không gian đô thị được chia thành 2 tiểu vùng.

  • Tiểu vùng 1, bao gồm: TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh; trong đó TP Quy Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng 1.
  • Tiểu vùng 2, bao gồm: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão và Hoài Ân; trong đó Hoài Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng 2.
Quy hoạch hệ thống đô thị Bình Định phấn đấu đưa Hoài Nhơn trở thành đô thị loại III
Quy hoạch hệ thống đô thị Tỉnh Bình Định phấn đấu đưa Hoài Nhơn trở thành đô thị loại III

Do đó, Tỉnh nhà đã đưa ra định hướng phát triển và quy hoạch hệ thống đô thị của Tỉnh Bình Định đến năm 2035 có 3 đô thị loại I, III và 21 đô thị loại IV, V. Trong đó, thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I; thành phố An Nhơn và thành phố Hoài Nhơn là đô thị loại III.

Quy hoạch hệ thống đô thị Bình Định phấn đấu đưa An Nhơn trở thành đô thị loại III
Quy hoạch hệ thống đô thị Tỉnh Bình Định phấn đấu đưa An Nhơn trở thành đô thị loại III

Với những mục tiêu chính như sau:

  • Nhằm hình thành không gian tỉnh Bình Định phát triển linh hoạt và hiệu quả, thiết lập các chiến lược phát triển hệ thống đô thị – nông thôn, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với xu thế hội nhập và sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Hình thành khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng và công trình đầu mối kỹ thuật, kết nối đồng bộ với hệ thống đô thị và các khu động lực kinh tế với hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia.
  • Phát triển công nghiệp, trung tâm dịch vụ logistic làm động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội.
  • Khai thác hiệu quả về tiềm năng nhân văn, sinh thái, cảnh quan để phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường.
  • Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai qui hoạch xây dựng các điểm đô thị tỉnh Bình Định và các khu chức năng đặc thù, xây dựng chương trình kế hoạch phát triển tỉnh Bình Định.

Điều này cho thấy, tỉnh Bình Định thật sự đã và đang là điểm chú ý của khá nhiều nhà đầu tư trong các lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đối với thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn. Hi vọng sau khi dự án này hoàn thành sẽ mang đến cho Bình Định một luồng gió mới và sẽ là bước đà cho tỉnh nhà phát triển nhảy vọt.

Theo Lê Sơn

Vào thử xem :)[adrotate group="1"]