Quy Nhơn 24h

Chi Tiết Lịch Cắt điện Bình định Ngày 16/8

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện chi tiết như sau:

Điện lực Tuy Phước cúp nhiều khu vực, Quy Nhơn có hai khu vực.

* Để theo dõi lịch cắt điện tại Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR0m-00BvUvILL3QptaQSXpMkzrcYGyCREG4dF-CNOjZ2xK2SchD4SSCvGY

Back to top button