Quy Nhơn 24h

Chi Tiết Lịch Cắt điện Bình định Ngày 24/7

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện chi tiết như sau:

Khu vực Hoài Ân: ngừng cấp điện TBA T4+5 Bock từ 8h10 đến 16h để Dựng cột và lắp chụp đầu cột đường dây 22kV đi chung cột với đường dây 0,4kV

Khu vực Bồng Sơn: ngừng cấp điện TBA Lại Đức-Hoài Đức từ 7h00 đến 11h00 để Dựng cột chen, căng dây dẫn, đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Xuân Hòa 250kVA xây Dựng Mới (ĐTXD); TBA Uỷ Ban Xã HĐức từ 7h11 đến 11h15 để Sang dây dẫn, thu hồi cột ĐZ 0,4kV TBA UB Hoài Đức

ngừng cấp điện TBA Quang Trung 6, TBA Bùi Thị Xuân từ 15h30 đến 17h00 để Đấu nối sang tải và phân ly chia tải (CQT cho ĐZ 0,4kV XT1 TBA Quang Trung 6)

Khu vực Phú Phong: ngừng cấp điện tại TBA Tà Má, TBA Thạnh Quang từ 7h30 đến 12h30 để Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser PĐ Tà Má XT 471/C72 (C72/1)

Ngừng cấp điện tại TBA Trung Tâm Huyện từ 13h40 đến 16h để Thực hiện CBM cấp độ 2 trạm biến áp Trung Tâm Huyện XT 471/C72

* Để theo dõi lịch cắt điện tại Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR0m-00BvUvILL3QptaQSXpMkzrcYGyCREG4dF-CNOjZ2xK2SchD4SSCvGY

Back to top button