Quy Nhơn 24h

Chi Tiết Lịch Cắt điện Bình định Ngày 25/7

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện chi tiết như sau:

Khu vực Phù Cát: ngừng cấp điện tại TBA Kinh Tế Mới Cát Hiệp, Thuận Ái, Thuận Phong, ĐMTMN TXCOM, ĐMTMN SOLAR, ĐMTMN ADC VN từ 6h45 đến 17h45 để Dựng cột, chụp đầu cột , thay dây ĐZ 22kv

Ngừng cấp điện BTS Cát Hải, BTS-BĐH073 Viettel, Sinh Thái Cát Hải, Hiếu Ngọc từ 11h00 đến 12h30 để Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV

Khu vực Quy Nhơn: ngừng cấp điện TT giáo dục thường xuyên 2, TBA BIDIPHAR từ 7h15 đến 12h00 để Tháo lèo, FCO TBA Lạc Việt 1,2 và thu hồi cột ĐZ 22kV

Khu vực Hoài Ân: ngừng cấp điện TBA T4+5 Bock tới, TBA Phân Trại 3 Trại Giam Kim Sơn, TBA T4+T5 Book Tới 2 từ 15h00 đến 17h00 để Đấu nối đường dây 22kV TBA T4&5 Bok Tới 3

Khu vực Bồng Sơn: ngừng cấp điện TBA Tài Lương 2 từ 7h00 đến 10h45 để Di dời ĐZ 0,4kV để mở rộng đường theo yêu cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn

* Để theo dõi lịch cắt điện tại Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR0m-00BvUvILL3QptaQSXpMkzrcYGyCREG4dF-CNOjZ2xK2SchD4SSCvGY

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button