Quy Nhơn 24h

Chi Tiết Lịch Cắt điện Bình định Ngày 29/7

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện chi tiết như sau:

Khu vực Phù Cát: ngừng cấp điện tại TBA Tân Thanh, TBA Tân Thanh, BTS Cát Hải, BTS-BĐH073 Viettel, Sinh Thái Cát Hải, Nguyễn Trung Trực, Hiếu Ngọc từ 13h30 đến 15h30 để Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV

Khu vực Phù Mỹ: ngừng cấp điện MỸ CÁT 3 từ 7h15 đến 8h45 để Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cân pha.

Ngừng cấp điện TBA TÂN THÀNH XBT, TBA TÂN PHỤNG 1 XBT, TBA TÂN PHỤNG 2 XBT, KHU TĐC XÃ MỸ THỌ, CẦU ĐU, TÂN PHỤNG 3, Bến cá Tân Phụng từ 7h30 đến 11h30 để Dựng cột dưới ĐZ 22kV, lắp chụp đầu cột, chỉnh cột nghiêng XT 474/PMY (xử lý cột nghiêng do gió lốc).

Ngừng cấp điện XUÂN BÌNH (UB Mỹ Thành) từ 13h45 đến 15h45 để Vệ sinh bảo dưỡng, Thí nghiệm định kỳ CBM, xử lý rịn dầu.

Khu vực Hoài Ân: ngừng cấp điện TBA Đức Long 2 từ 7h50 đến 9h20; TBA May Hoài Ân từ 9h25 đến 10h50; TBA Trại Giam Kim sơn 2 từ 13h30 đến 15h00 để Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA phân phối

Khu vực Bồng Sơn: ngừng cấp điện TBA tái định cư số 5 Hoài tân từ 8h45 đến 11h15 để TNĐK CBM cấp độ 2 TBA TĐC Số 5; TBA Dịch Vụ Cây Trồng từ 13h30 đến 16h00 để TNĐK CBM cấp độ 2 TBA Dịch Vụ Cây Trồng.

Khu vực Phú Phong: ngừng cấp điện TBA Bảo Tàng Quang Trung từ 6h30 đến 17h30; TBA Kiên Mỹ từ 8h00 đến 16h00 để Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline Thay LBS-O bằng LBS -C

* Để theo dõi lịch cắt điện tại Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR0m-00BvUvILL3QptaQSXpMkzrcYGyCREG4dF-CNOjZ2xK2SchD4SSCvGY

Back to top button