Quy Nhơn 24h

CHÍNH THỨC: CHUYỂN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TỪ CHỈ THỊ 15 SANG CHỈ THỊ 19!

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

vp quy nhon
CHÍNH THỨC: CHUYỂN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TỪ CHỈ THỊ 15 SANG CHỈ THỊ 19! 7

CHO PHÉP CÁC HOẠT ĐỘNG: Các hoạt động thể dục thể thao: Đi bộ, đạp xe đạp, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, golf. Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung không quá 30 người/phòng; trong trường hợp cần thiết phải tổ chức trên 30 người/phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định

vp quy nhon 1
CHÍNH THỨC: CHUYỂN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TỪ CHỈ THỊ 15 SANG CHỈ THỊ 19! 8

Cơ sở tiêm chủng; cơ sở khám, chữa bệnh có khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài công lập. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được bán hàng mang về.

vp quy nhon 2
CHÍNH THỨC: CHUYỂN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TỪ CHỈ THỊ 15 SANG CHỈ THỊ 19! 9
vp quy nhon 3
CHÍNH THỨC: CHUYỂN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TỪ CHỈ THỊ 15 SANG CHỈ THỊ 19! 10

Việc tổ chức đám tang, đám cưới: Tổ chức đám cưới không quá 30 người; tổ chức đám tang không quá 40 người và phải được chính quyền, cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát chặt chẽ. Đối với các địa bàn đang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tổ chức đám tang trong phạm vi gia đình, không quá 30 người, không tổ chức các đoàn viếng; đám cưới không quá 20 người và phải được chính quyền, cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt.

vp quy nhon 4
CHÍNH THỨC: CHUYỂN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TỪ CHỈ THỊ 15 SANG CHỈ THỊ 19! 11
vp quy nhon 5
CHÍNH THỨC: CHUYỂN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TỪ CHỈ THỊ 15 SANG CHỈ THỊ 19! 12

MỌI NGƯỜI LƯU Ý CHẤP HÀNH TỐT 5K, KHÔNG CHỦ QUAN, CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button