Cảm Nhận

đảo Nhơn Châu (bình định): Sắp Có điện Lưới Quốc Gia

Ngày 05/02/2020, Bộ Công thương đã có Quyết định số 372/QĐ-BCT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (TKBVTC-DT) xây dựng công trình phần ngăn xuất tuyến 22kV tại trạm 110kV Sông Cầu và đường dây 22kV trên đất liền thuộc địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, lưới điện trên đảo Nhơn Châu, hệ thống viễn thông và cáp quang thông tin, thuộc dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định do EU tài trợ.
Đảo Nhơn Châu (Bình Định): Sắp có điện lưới Quốc gia

Cuộc họp thẩm định TKBVTC-DT công trình tại Bộ Công thương

Với tổng dự toán được phê duyệt là 42,732 tỉ đồng, và quy mô gồm: 01 ngăn xuất tuyến 22kV; 13,268 km đường dây trung áp; 4,366 km đường dây hạ áp; 02 TBA phân phối 22/0,4kV với tổng dung lượng 650kVA và 12,338km cáp quang đi kết hợp với đường dây trung áp. Đây là một trong hai hạng mục của dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định – EU tài trợ, được EVNCPC giao Công ty Tư vấn điện miền Trung (CPCPEC) lập TKBVTC-DT sau khi đơn vị được chuyển về trực thuộc Tổng công ty vào đầu tháng 10/2019. Riêng hạng mục phần cáp ngầm 22kV xuyên biển dài hơn 10 km được thực hiện theo hình thức EPC.

Xác định đây là công trình trọng điểm của EVNCPC trong năm 2020, thời gian qua đơn vị tư vấn đã phối hợp cùng chủ đầu tư, Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung khẩn trương triển khai công tác khảo sát, thiết kế, bàn giao mốc phục vụ đo vẽ địa chính, hoàn thiện các thủ tục trình Bộ Công thương phê duyệt.

Cán bộ khảo sát CPCPEC đi thực địa khảo sát công trình

Trước đó, ngày 20/01/2020 tại Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công thương đã họp thẩm định TKBVTC-DT công trình: Cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định do EU tài trợ (phần lưới điện trung áp trên đất liền và trên đảo Nhơn Châu). Cuộc họp do ông Nguyễn Duy Hòa – Trưởng phòng Lưới điện và Điện nông thôn, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì; đại diện EVNCPC có ông Lê Nam Hải – Phó Tổng giám đốc EVNCPC; ông Nguyễn Xuân Thủy – Phó Giám đốc Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung (CPCCREB) và lãnh đạo các Ban chức năng EVNCPC. Tại cuộc họp, ông Trần Đức Chung – Phó Giám đốc CPCPEC thay mặt đơn vị tư vấn trình bày nội dung đề án, bao gồm 2 hạng mục: hạng mục 1 là phần cáp ngầm 22kV xuyên biển dài hơn 10 km và hạng mục 2 gồm lưới điện trên đất liền và trên đảo có quy mô 13,268 km đường dây trung áp, 4,36 km đường dây hạ áp và 02 TBA phân phối 22/0,4kV với tổng dung lượng 650kVA. Tổng mức đầu tư cho hạng mục 2 này hơn 43 tỷ đồng. 

Sau khi đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung đề án, các thành viên hội đồng thẩm định đóng góp ý kiến, ông Nguyễn Duy Hòa – Trưởng phòng Lưới điện và Điện nông thôn kết luận hồ sơ dự án đã được lập kỹ càng, các giải pháp kỹ thuật đạt chất lượng, đồng thời cũng đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung một số nội dung góp ý của các thành viên tham dự. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, CPCPEC đã hoàn thiện hồ sơ. Ngày 05/02/2020, Bộ Công thương có Quyết định số 372/QĐ-BCT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình. Hiện nay, Ban Quản lý Điện nông thôn miền Trung đang khẩn trương hoàn thành các bước cần thiết để sớm đưa dự án vào thi công trong quý I/2020.

Huỳnh Chín

Back to top button