Quy Nhơn 24h

Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với phường Hải Cảng thuộc thành phố Quy Nhơn

BBT | 18:20 24/09/2021

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3943/QĐ-UBND về việc điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với phường Hải Cảng thuộc thành phố Quy Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ 0h00 ngày 25/9/2021, phường Hải Cảng chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ một số khu phố do UBND thành phố Quy Nhơn quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn ). Dưới đây là toàn văn nội dung văn bản:

image 1
Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với phường Hải Cảng thuộc thành phố Quy Nhơn 3
image 2
Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với phường Hải Cảng thuộc thành phố Quy Nhơn 4

Nguồn: Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button