Quy Nhơn 24h

Lịch Cắt điện Bình định Ngày Mai 23/7

Chi tiết lịch cắt điện Bình Định ngày 23/7:

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện chi tiết như sau:

Khu vực Phú Tài: ngừng cấp điện Canh Hiển 2, từ 6h đến 13h30; Vân Canh 2 từ 7h đến 15h để Thay MBA, cáp tổng, ATM tổng TBA Canh Hiển 2, Vân Canh 2 (ĐTXD 2021)

Khu vực Quy Nhơn: ngừng cấp điện Hà Thanh 2, Hà Thanh 3 từ 7h15 đến 11h45 để San tải TBA Hà Thanh 2, Hà Thanh 3 qua TBA Hồ Xuân Hương

Khu vực Phù Cát: ngừng cấp điện TBA Tùng Chánh 1, TBA Tùng Chánh 2, Kinh tế mới Cát Lâm, ĐMT JMJ, ĐMT APN, Xử lý rác thải TBA Tùng Chánh 4, từ 6h45 đến 17h15 để Dựng cột, chụp đầu cột ĐZ 22kv

Khu vực Phú Phong: ngừng cấp điện tại TBA Dâu Tằm Tơ từ 7h đến 9h55 để Thực hiện CBM cấp độ 2 trạm biến áp Dâu Tằm Tơ – XT 472/C71 

TBA Bơm Thuận Nghĩa (DD) từ 9h45 đến 12h15 để Thực hiện CBM cấp độ 2 trạm biến áp Bơm Thuận Nghĩa – XT 472/C71, TBA Trường Bắn từ 13h30 đến 15h30 để Thực hiện CBM cấp độ 2 trạm biến áp Trường Bắn – XT 472/C71

Khu vực Hoài Ân: ngừng cấp điện TBA Tân Sơn từ 7h40 đến 10h20, TBA Bình Hoà Nam từ 8h10 đến 9h50 để Thay máy biến áp Thuộc TBA phân phối

TBA An Hưng 1 từ 13h40 đến 16h, TBA Thanh Sơn 14h đến 16h để Thay máy biến áp Thuộc TBA phân phối

Khu vực Phù Mỹ: ngừng cấp điện tại TRÀ BÌNH ĐÔNG, BÌNH TÂN, TRÀ BÌNH, BÌNH TÂN 2 từ 7h10 – 9h để Lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA Trà Bình Đông 2-XDM

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

* Để theo dõi lịch cắt điện tại Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR0m-00BvUvILL3QptaQSXpMkzrcYGyCREG4dF-CNOjZ2xK2SchD4SSCvGY

-Bài viết: Nhật Tiến-

Back to top button