Quy Nhơn 24h

Tạm Thời Phong Toả Ubnn Xã Phước Thành – Tuy Phước

🔶 UBND xã Phước Thành – Tuy Phước ra Quyết định phong toả tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã:

🔸 Khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời một phần khu vực xóm 1, xóm 2 và xóm 5 thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành.
🔸 Thời gian phong tỏa kể từ 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2021 đến khi có quyết định mới

Ảnh: bình định thông tin
Ảnh: Bình Định Thông Tin
Back to top button