Quy Nhơn 24h

Thêm Dự Báo Bão Số 7 Vào Ngày 20/11

Theo dự báo của Windy, thì ngày 20/11 này sẽ có một cơn bão mà theo biểu đồ là cực lớn tiến gần khu vực Bình Định – Phú Yên (tâm bão ngay trước cửa biển Quy Nhơn). Trước khi tiến vào khu vực Biển Đông, bão số 7 đã tiến vào quần đảo Philippines ngày 17 – 18/11
Thông tin sẽ được tiếp tục cập nhật, người dân nên tích cực trong công tác chuẩn bị phòng chống bão.

Dự bão bão số 7
Vị trí bão số 7 theo dự báo ngày 20/11

Back to top button