Quy Nhơn 24h

Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1192 – 1224 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN737072: nữ, sinh năm 1956, thường trú tại Tân Hóa Nam, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 11/9/2021 tiếp xúc BN707890 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737073: nam, sinh năm 1972, thường trú tại Tân Hóa Nam, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 09/9/2021 tiếp xúc BN707890 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737074: nam, sinh năm 1998, thường trú tại Vân Hội 1, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 11/9/2021 tiếp xúc BN656018 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 15/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 15/9/2021. Ngày 16/9/2021, ngày 19/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 có triệu chứng ho, đau họng; được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737075: nữ, sinh năm 1978, thường trú tại Vân Hội 2, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 12/9/2021 tiếp xúc BN656017 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 15/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 15/9/2021. Ngày 16/9/2021, ngày 19/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737104: nam, sinh năm 1987, thường trú tại Khu phố 7, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. Ngày 18/9/2021, tiếp xúc BN708036 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 21/9/2021). Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại địa phương. Ngày 23/9/2021 có triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau họng; đồng thời có kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737076: nam, sinh năm 2021, thường trú tại Khu phố 2, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707529, BN707530, BN707533, BN707532, BN707531 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737077: nữ, sinh năm 1988, thường trú tại Khu phố 7, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707883, BN707884 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định để chăm sóc BN707884. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737078: nam, sinh năm 2006, thường trú tại Khu phố 4, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707516, BN707515 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 20/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tại nhà. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737079: nữ, sinh năm 1990, thường trú tại Khu phố 2, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là hàng xóm với gia đình BN707529 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 20/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 23/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737080: nữ, sinh năm 1971, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 19/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 23/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737081 (nữ, sinh năm 1974, thường trú tại Khu phố 2, Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định) – BN737082 (nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Khu phố 5, Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định); là đồng nghiệp BN635266 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 14/9/2021 cùng phòng với BN728450 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021). Ngày 14/9/2021, ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737083: nữ, sinh năm 2004, thường trú tại Khu phố 4, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN667961 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 17/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 18/9/2021. Ngày 19/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737084: nữ, sinh năm 1973, thường trú tại Khu phố 7, Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định. Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 16/9/2021 tiếp xúc BN707512 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737085: nam, sinh năm 2013, thường trú tại Khu phố 7, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707884 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 21/9/2021), BN707883 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021) được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021 và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737086: nam, sinh năm 2010, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định. Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 19/9/2021 tiếp xúc BN707520 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737087: nữ, sinh năm 1997, thường trú tại Khu phố 2, Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định; là đồng nghiệp BN695837 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 19/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 20/9/2021. Ngày 20/9/2021, ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737088: nữ, sinh năm 2021, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707523, BN707521 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định từ ngày 20/9/2021. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737089: nữ, sinh năm 1994, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 19/9/2021 tiếp xúc BN695837 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 19/9/2021), BN728446 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), tự cách ly tại nhà trong khu phong tỏa tại địa phương. Ngày 23/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737090: nữ, sinh năm 1966, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN728446 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), được cách ly tại nhà từ ngày 20/9/2021. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737091: nam, sinh năm 1963, thường trú tại Khu phố 6, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 23/9/2021 được làm xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737092: nam, sinh năm 2017, thường trú tại Khu phố 3, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN719407 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021). Ngày 21/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, tự cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737093: nữ, sinh năm 2019, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN728446 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), BN737090 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 23/9/2021). Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, tự cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737094: nữ, sinh năm 1990, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707520 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 20/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737095: nam, sinh năm 1962, thường trú tại Khu phố 5, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707888 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737096: nam, sinh năm 2017, thường trú tại Khu phố 5, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; thường xuyên tiếp xúc BN707889 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737097: nữ, sinh năm 1936, thường trú tại Khu phố 4, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN667961 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 16/9/2021), BN687088 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 18/9/2021), BN695830 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 19/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 18/9/2021. Ngày 19/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737098: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Khu phố 6, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN719406 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737099: nữ, sinh năm 1992, thường trú tại Khu phố 1, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là đồng nghiệp BN695837 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 19/9/2021). Ngày 20/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737100: nam, sinh năm 1986, thường trú tại Khu phố 7, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là tài xế đường dài tuyến Bình Định – Thành phố Hồ Chí Minh, về tỉnh ngày 21/9/2021, lưu trú, sinh hoạt tại khu vực Long Vân – Long Mỹ. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737103 (nam, sinh năm 2006) – BN737102 (nữ, sinh năm 1977) – BN737101 (nam, sinh năm 1978); là người nhà BN707885 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737078, BN737094 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; BN737076, BN737077, BN737088, BN737095 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định; BN737072, BN737073 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN737074, BN737075 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; BN737104 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; BN737096, BN737097 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN737100, BN737101, BN737102, BN737103 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực 4 Phú Tài; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.224 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 827 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 13 trường hợp tử vong, 384 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button