Quy Nhơn 24h

Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1247 – 1257 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN756995: nam, sinh năm 1975, thường trú tại Khu phố 7, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707889 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định từ ngày 20/9/2021 để chăm sóc BN707889. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN756996: nam, sinh năm 2012, thường trú tại Khu phố 7, Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707512, BN707513, BN707514 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định cùng gia đình từ ngày 20/9/2021. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN756997: nữ, sinh năm 1993, thường trú tại Khu phố 7, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707888 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định từ ngày 20/9/2021 để chăm sóc BN707888. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN756998: nữ, sinh năm 2020, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707525, BN707522, BN707524 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định cùng gia đình từ ngày 20/9/2021. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN756999: nữ, sinh năm 1974, thường trú tại Khu phố 10, Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định. Từ ngày 08/9/2021 đến ngày 15/9/2021 có tiếp xúc BN707512 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được cách ly tập trung tại địa phương cùng phòng với BN737087 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), BN737084 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 23/9/2021). Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN757000: nữ, sinh năm 1962, thường trú tại Khu phố 7, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707883 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương cùng phòng với BN737085 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 23/9/2021). Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN757001: nam, sinh năm 1963, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN737090, BN737087 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 23/9/2021). Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN757002: nam, sinh năm 1990, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN737089 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 23/9/2021). Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN757003: nam, sinh năm 1962, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707520 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 20/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương cùng phòng BN737086 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 23/9/2021). Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN757004: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Khu phố 4, Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định; là đồng nghiệp BN635266 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021). Ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương cùng phòng BN737313 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 24/9/2021), BN747050 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 25/9/2021). Ngày 17/9/2021, ngày 24/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 4) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN757005: nam, sinh năm 1990, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707520 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), BN737094 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 23/9/2021). Ngày 20/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương cùng phòng BN737094. Ngày 24/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN756995, BN756996, BN756997, BN756998 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.257 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 881 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 13 trường hợp tử vong, 352 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button