Quy Nhơn 24h

Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 2820 – 2845 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN1087117 (Nữ), sinh năm: 2019. Thường trú tại Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Diêu Trì, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN987821, BN987822, BN987823. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087118 (Nam), sinh năm: 2004. Thường trú tại Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh. Tiền sử dịch tễ: Từ Bình Dương về tỉnh ngày 20/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087119 (Nữ), sinh năm: 1995. Thường trú tại An Hòa, An Lão, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: An Hòa, An Lão. Tiền sử dịch tễ: Từ Bình Dương về tỉnh ngày 15/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087120 (Nam), sinh năm: 1984. Thường trú tại Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Ân Tín, Hoài Ân. Tiền sử dịch tễ: Từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 20/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087121 (Nữ), sinh năm: 1991. Thường trú tại Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Ân Tín, Hoài Ân. Tiền sử dịch tễ: Từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 20/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087122 (Nữ), sinh năm: 2001. Thường trú tại Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Hàng xóm BN1056078, BN1057978. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087123 (Nam), sinh năm: 1986. Thường trú tại Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Chốt, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Từ Đồng Nai đến tỉnh ngày 17/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087124 (Nữ), sinh năm: 1965. Thường trú tại phường Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: phường Đống Đa, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087125 (Nam), sinh năm: 1986. Thường trú tại Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Chốt, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Từ Tiền Giang đến tỉnh ngày 20/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087126 (Nam), sinh năm: 1987. Thường trú tại Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Chốt, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Từ Tiền Giang đến tỉnh ngày 20/11/2022. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087127 (Nữ), sinh năm: 1992. Thường trú tại Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phù Mỹ, Phù Mỹ. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1057976. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087128 (Nữ), sinh năm: 1975. Thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Lộc, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Hàng xóm BN1085310. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087129 (Nam), sinh năm: 2017. Thường trú tại Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Diêu Trì, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1067995, BN1085306. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087130 (Nam), sinh năm: 1972. Thường trú tại Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Quang, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1045645. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087131 (Nam), sinh năm: 1993. Thường trú tại phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1019187, BN1019186. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087132 (Nữ), sinh năm: 2001. Thường trú tại Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Quang Trung, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN102733. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087133 (Nữ), sinh năm: 1949. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1066033. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087134 (Nam), sinh năm: 2013. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1066033. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087135 (Nữ), sinh năm: 2002. Thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Phong, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Từ Đồng Nai về tỉnh ngày 14/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1087136 (Nữ), sinh năm: 1991. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1078025. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087137 (Nam), sinh năm: 1983. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1087136. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087138 (Nam), sinh năm: 2012. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1078025; Thành viên gia đình BN1087136. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087139 (Nam), sinh năm: 2000. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1087136, BN1087137. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087140 (Nữ), sinh năm: 1969. Thường trú tại Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Mỹ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1078020, BN1085276. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087141 (Nam), sinh năm: 2010. Thường trú tại Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Thọ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1085291. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1087142 (Nam), sinh năm: 1990. Thường trú tại Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hòa, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Từ Bình Dương về tỉnh ngày 12/11/2021. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.845 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 2.058 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 20 trường hợp tử vong, 767 trường hợp đang điều trị.

Nguồn: Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button