Quy Nhơn 24h

Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 2942 – 2961 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN1096810 (Nam), sinh năm: 1987. Thường trú tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước An, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 21/11/2020. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096811 (Nam), sinh năm: 1994. Thường trú tại An Tân, An Lão, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: An Tân, An Lão. Tiền sử dịch tễ: Đồng Nai về tỉnh ngày 21/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1096812 (Nữ), sinh năm: 1971. Thường trú tại Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Canh Vinh, Vân Canh. Tiền sử dịch tễ: Sống trong khu phong tỏa liên quan BN1085292. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096813 (Nữ), sinh năm: 1999. Thường trú tại Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Sơn, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1094880. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096814 (Nam), sinh năm: 2000. Thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Ân Tường Tây, Hoài Ân. Tiền sử dịch tễ: Đồng Nai về tỉnh ngày 17/11/2021 cùng BN1067999. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1096815 (Nam), sinh năm: 2000. Thường trú tại Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Ân Phong, Hoài Ân. Tiền sử dịch tễ: Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 21/11/2020. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1096816 (Nam), sinh năm: 1997. Thường trú tại Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Ân Mỹ, Hoài Ân. Tiền sử dịch tễ: Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 19/11/2020. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1096817 (Nam), sinh năm: 1985. Thường trú tại Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Bình Dương đến tỉnh ngày 21/11/2020. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1096818 (Nam), sinh năm: 1977. Thường trú tại Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Bình Dương đến tỉnh ngày 21/11/2020. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1096819 (Nam), sinh năm: 1982. Thường trú tại Phường Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phường Đống Đa, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN998519, thành viên gia đình BN1094903. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096820 (Nam), sinh năm: 1991. Thường trú tại Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Thành, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Bình Dương về tỉnh ngày 21/11/2020. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1096821 (Nam), sinh năm: 1992. Thường trú tại Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Thọ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1035615. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096822 (Nữ), sinh năm: 2000. Thường trú tại Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Thọ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1035615. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096823 (Nữ), sinh năm: 2005. Thường trú tại Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Thọ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1035615. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096824 (Nữ), sinh năm: 2021. Thường trú tại Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Thọ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1035615. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096825 (Nữ), sinh năm: 1983. Thường trú tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Khánh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1085354. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096826 (Nam), sinh năm: 2009. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1075406. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096827 (Nữ), sinh năm: 2020. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1075406. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096828 (Nữ), sinh năm: 1978. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1096829 (Nam), sinh năm: 1974. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1096828. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.961 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 2.124 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 20 trường hợp tử vong, 817 trường hợp đang điều trị.

Nguồn: Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button