Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Ca Bệnh Covid-19 Từ 345-377 Tại Bình định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN215833: nữ, sinh năm 1972, thường trú tại Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021 có tiếp xúc BN193497 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 06/8/2021). Ngày 05/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 07/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215834: nữ, sinh năm 1996, thường trú tại Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định; là công dân đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 04/8/2021; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 05/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215835: nam, sinh năm 1973, thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là tài xế đường dài tuyến Bình Dương – Bình Định, đi từ Bình Dương ngày 16/7/2021 về tỉnh ngày 19/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 22/7/2021, được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Ngày 28/7/2021 có vận chuyển hàng hóa đến tỉnh Phú Yên, về địa phương lúc 18h cùng ngày; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Ngày 30/7/2021 có triệu chứng sốt, nhức mỏi. Đến ngày 07/8/2021 tự nguyện đi xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215836: nữ, sinh năm 1979, thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN215835. Ngày 29/7/2021 có triệu chứng cảm, sốt; tự mua thuốc điều trị. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215837: nam, sinh năm 1971, thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định; là tiểu thương, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 31/7/2021 có triệu chứng cảm, sốt; tự mua thuốc điều trị. Ngày 05/8/2021 đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được nhập viện điều trị nội trú. Ngày 06/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngày 07/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215842: nam, sinh năm 2006, thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN215837, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Từ ngày 27/7/2021 đến ngày 30/7/2021, sống chung nhà với BN215837. Từ ngày 31/7/2021, chuyển đến sinh sống tại nhà BN215838. Ngày 08/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215838: nữ, sinh năm 1976, thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định; là tiểu thương, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Từ ngày 27/7/2021 có một số thành viên gia đình BN215837 chuyển đến sống chung nhà. Ngày 31/7/2021 có BN215842 chuyển đến sống chung nhà. Ngày 08/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215839 (nữ, sinh năm 1996) – BN215840 (nam, sinh năm 1996) – BN215841 (nam, sinh năm 2021) là người nhà BN215837, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 27/7/2021, chuyển đến sống chung nhà với BN215838. Ngày 31/7/2021 có BN215842 chuyển đến sống chung nhà. Ngày 08/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215843: nữ, sinh năm 2005, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương ngày 24/7/2021 về địa phương lúc 11h ngày 25/7/2021, được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 28/7/2021, (lần 2) ngày 31/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm định kỳ bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215845 (nữ, sinh năm 2004) – BN215846 (nam, sinh năm 2020) thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN215843. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215844: nữ, sinh năm 1972, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN215843. Ngày 05/8/2021, có triệu chứng sốt, ho; tự mua thuốc điều trị. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215847 (nữ, sinh năm 1988) – BN215848 (nữ, sinh năm 1962) – BN215849 (nữ, sinh năm 1968) – BN215851 (nữ, sinh năm 1976) – BN215856 (nữ, sinh năm 1990) – BN215859 (nữ, sinh năm 1972) là các công dân thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021 có tiếp xúc BN215844. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215864: nữ, sinh năm 1996, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 01/8/2021 có tiếp xúc BN215844, BN215849. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215850: nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN215849, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021 có tiếp xúc BN215844. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215852 (nam, sinh năm 1979) – BN215853 (nữ, sinh năm 1999) – BN215854 (nữ, sinh năm 2013) là thành viên gia đình BN215851 thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215855: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây, có tiếp xúc BN215847. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215857: nam, sinh năm 1981, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây; có tiếp xúc BN215856, BN215855. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215858: nam, sinh năm 2001, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN215855, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215860 (nam, sinh năm 1972) – BN215861 (nam, sinh năm 2001) – BN215862 (nữ, sinh năm 1997) là thành viên gia đình BN215859 thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215863: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 06/8/2021 có tiếp xúc BN215860. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215865: nữ, sinh năm 1966, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 07/8/2021 có tiếp xúc BN215860. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN215833 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN215834 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi; BN215837 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; BN215843, BN215844, BN215845, BN215846 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN215835, BN215836, BN215842, BN215838, BN215839, BN215840, BN215841 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân.

Vào ngày 06/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN193497 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Back to top button