Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Ca Bệnh Covid-19 Từ 378-389 Tại Bình định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN219734 (nam, sinh năm 1973) – BN219735 (nữ, sinh năm 1975) thường trú tại Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định; cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/7/2021 về tỉnh ngày 31/7/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 03/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 06/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 07/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 07/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219736: nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11h ngày 31/7/2021 về tỉnh lúc 3h ngày 01/8/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 05/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 07/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219737: nam, sinh năm 1996, thường trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định; đi cùng BN155210 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 01/8/2021), BN193492 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 05/8/2021) từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15h ngày 26/7/2021 về địa phương lúc 7h ngày 27/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà cùng với BN155210. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 01/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 04/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 07/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 08/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219738: nữ, sinh năm 1953, thường trú tại Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 05/8/2021 có tiếp xúc BN215855 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021). Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219739: nam, sinh năm 1968, thường trú tại Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN193497 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 06/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 03/8/2021 đi làm xét nghiệm cùng với BN193497. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 05/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219740: nữ, sinh năm 1968, thường trú tại Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định; là tiểu thương, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 08/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219741: nam, sinh năm 2016, thường trú tại Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN162079 (ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn ngày 02/8/2021); BN177860, BN177861 (ghi nhận tại huyện Tuy Phước ngày 03/8/2021), BN193503 (ghi nhận tại huyện Tuy Phước ngày 06/8/2021); chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 03/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219742: nữ, sinh năm 1962, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN162079 (ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn ngày 02/8/2021); là tiểu thương tại chợ Gò Bồi; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 03/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219743: nữ, sinh năm 1988, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN219742, là tiểu thương tại chợ Gò Bồi, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 01/8/2021 có tiếp xúc BN162079 (ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn ngày 02/8/2021). Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 03/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219744: nữ, sinh năm 1985, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN170320, BN170322 và BN170321; thường xuyên tiếp xúc BN170319, BN170317, BN170318 (ghi nhận tại huyện Tuy Phước ngày 02/8/2021). Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 02/8/2021 âm tính; được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219745: nam, sinh năm 1968, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 28/7/2021 thực hiện cách ly tại nhà cùng người nhà từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Ngày 28/7/2021, có tiếp xúc BN155211 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 01/8/2021). Ngày 31/7/2021, ngày 05/8/2021 và ngày 06/8/2021, được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Ngày 08/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 09/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN219734, BN219735 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; BN219736, BN219737 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN219738 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; BN219745 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN219739, BN219740 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN219741, BN219742, BN219743, BN219744 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Hòa.

Vào ngày 01/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN155210 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 02/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN162079 và các thành viên gia đình BN170317 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 06/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN193497 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Nguồn link: https://rd.zapps.vn/detail/4020445412578763562?id=bb3830e560a089fed0b1&pageId=4020445412578763562

Back to top button