Quy Nhơn 24h

Thông tin các ca dương tính COVID-19 từ 1258 – 1268 tại Bình Định

BBT | 08:08 28/09/2021

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN761590: nam, sinh năm 1970, thường trú tại Chánh An, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 12/9/2021 tiếp xúc BN707890 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 20/9/2021). Ngày 26/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN761593 (nam, sinh năm 1972) – BN761591 (nữ, sinh năm 1977) – BN761592 (nữ, sinh năm 2000) là các thành viên gia đình thường trú tại Chánh An, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định; là hàng xóm BN761590 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 26/9/2021). Ngày 26/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN761596: nữ, sinh năm 1972, thường trú tại Chánh An, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định; là hàng xóm BN761591 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 26/9/2021). Ngày 26/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN761594 (nữ, sinh năm 2003) – BN761595 (nữ, sinh năm 2005) là các thành viên gia đình thường trú tại Chánh An, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. Từ ngày 12/9/2021 đến ngày 20/9/2021 thường xuyên tiếp xúc gia đình BN761591, BN761592, BN761593 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 26/9/2021). Ngày 26/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN761597: nữ, sinh năm 2019, thường trú tại Chánh An, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định; là thành viên gia đình BN761594, BN761595 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 26/9/2021). Ngày 26/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN766157: nam, sinh năm 1937, thường trú tại Khu phố 4, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN635265 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021); BN667670, BN667669 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 16/9/2021); BN695828 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 19/9/2021), được cách ly tập trung từ ngày 13/9/2021. Ngày 19/9/2021 được cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định để chăm sóc BN695828. Ngày 16/9/2021, ngày 19/9/2021, ngày 21/9/2021, ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 27/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 5) dương tính với SARS-CoV-2.

BN766159 (nữ, sinh năm 1989) – BN766158 (nam, sinh năm 2013), là các thành viên gia đình thường trú tại Khu phố 7, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN737104 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 23/9/2021), được cách ly tại nhà từ ngày 23/9/2021 và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 26/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 27/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN766157 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định; BN766159, BN766158 được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.268 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 897 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 13 trường hợp tử vong, 358 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Nguồn: Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button