Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Ca Dương Tính Covid-19 Từ 182 – 194 Tại Bình định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN150062: nữ, sinh năm 1987, thường trú tại Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/7/2021 đến huyện Tuy Phước khoảng 4h ngày 29/7/2021; tại Trạm y tế địa phương được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; đăng ký cách ly tại nơi lưu trú ở Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định. Khoảng 14h ngày 29/7/2021 khai báo y tế với Trạm Y tế phường Lê Lợi, được cách ly tại nơi lưu trú. Ngày 30/7/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám đa khoa khu vực số 4 để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150063: nam, sinh năm 1991, thường trú tại Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định; là tài xế xe tải làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ngày 23/7/2021 có tiếp xúc BN141135 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 30/7/2021). Lúc 17h ngày 29/7/2021 xuất phát từ tỉnh Bình Dương đến địa phương lúc 11h ngày 30/7/2021; tại chốt kiểm soát y tế Thạch Long, Ân Tường Đông, Hoài Ân được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150064: nam, sinh năm 1992, thường trú tại Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/7/2021 về địa phương ngày 25/7/2021. Tại chốt kiểm soát y tế Thạch Long, Ân Tường Đông, Hoài Ân được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; qua khai báo y tế xác định có tiếp xúc F0 tại Thành phố Hồ Chí Minh nên chuyển cách ly tập trung. Ngày 29/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ; kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 30/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150065: nữ, sinh năm 1993, thường trú tại Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15h ngày 25/7/2021 về địa phương lúc 7h ngày 26/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 29/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ; kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 30/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150066: nữ, sinh năm 1961, thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN138123 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 30/7/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 29/7/2021, được làm xét nghiệm tầm soát, kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính; chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150067 (nam, sinh năm 1990) – BN150068 (nam, sinh năm 2016) thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN65690 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 20/7/2021); được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn từ ngày 20/7/2021. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 20/7/2021, (lần 2) ngày 22/7/2021, (lần 3) ngày 26/7/2021 đều âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 4) ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150069: nam, sinh năm 2018, thường trú tại Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định; là người nhà BN101567 (ghi nhận tại huyện Vĩnh Thạnh ngày 25/7/2021); cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 3h ngày 24/7/2021 về địa phương lúc 19h30 cùng ngày; được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh từ ngày 24/7/2021. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 25/7/2021, (lần 2) ngày 27/7/2021 đều âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150070: nữ, sinh năm 1972, thường trú tại Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 6h ngày 28/7/2021 về địa phương lúc 3h ngày 29/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; được lấy mẫu xét nghiệm PT-PCR và cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 30/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150071: nam, sinh năm 1992, thường trú tại Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11h ngày 22/7/2021 về địa phương lúc 12h ngày 23/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 24/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 29/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 30/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150072 (nữ, sinh năm 1988, thường trú tại Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định) – BN150073 (nữ, sinh năm 1993, thường trú tại Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định) – BN150074 (nữ, sinh năm 1993, thường trú tại Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định) là nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Cơ sở 1). Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 23/7/2021, ngày 26/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 31/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN150062 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi; BN150063, BN150064, BN150065, BN150069 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN150066, BN150067, BN150068 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN150070, BN150071 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN150072, BN150073, BN150074 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Cơ sở 1).

Vào ngày 20/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN65690 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 25/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN101567 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 30/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN138123, BN141135 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Back to top button