Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Ca Dương Tính Covid-19 Từ 313 – 329 Tại Bình định

BBT | 07:26 07/08/2021

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN193492: nam, sinh năm 1995, thường trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định; là người đi cùng BN155210 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 01/8/2021) từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15h ngày 26/7/2021 về địa phương lúc 7h ngày 27/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà cùng với BN155210. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 01/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193493: nam, sinh năm 1960, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN162089 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 02/8/2021), BN170315 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 03/8/2021), BN185785 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 05/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 02/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193494: nữ, sinh năm 1950, thường trú tại Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 31/7/2021 có tiếp xúc BN162084 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 02/8/2021); được cách ly tại nhà. Ngày 04/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193495: nam, sinh năm 1977, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 31/7/2021 có tiếp xúc BN179395 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 04/8/2021) nên được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193496: nam, sinh năm 1981, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Từ ngày 28/7/2021 đến ngày 01/8/2021 có tiếp xúc BN162080 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 02/8/2021). Ngày 01/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193497: nữ, sinh năm 1979, thường trú tại Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định; là tiểu thương buôn bán tại địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 03/8/2021 đến Bệnh viện đa khoa tỉnh làm xét nghiệm tầm soát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193498: nam, sinh năm 2018, thường trú tại Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN193497 (có kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2). Khi ghi nhận thông tin liên quan BN193497 đã được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193504 (nam, sinh năm 1985) – BN193505 (nữ, sinh năm 1987) – BN193506 (nữ, sinh năm 2018) – BN193507 (nữ, sinh năm 2012) là các thành viên gia đình thường trú tại Cát Thành, Phù Cát, Bình Định; cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 10h ngày 30/7/2021 về địa phương lúc 22h cùng ngày; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 31/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 04/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193508; nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 9h ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 6h ngày 01/8/2021; được cách ly tại nhà. Ngày 04/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193499: nữ, sinh năm 2009, thường trú tại Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định; là người nhà BN185096 (ghi nhận tại huyện Phù Mỹ ngày 05/8/2021), cùng đi từ Thành phố Đà Nẵng lúc 12h ngày 29/7/2021 về địa phương ngày 30/7/2021. Ngày 04/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Phòng khám đa khoa khu vực Bình Dương để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193500 (nữ, sinh năm 1974) – BN193501 (nữ, sinh năm 1965) thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là các tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi huyện Tuy Phước, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 05/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193502: nam, sinh năm 2005, thường trú tại Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định; là phụ xe tuyến Bình Định – Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24/7/2021 đến ngày 01/8/2021. Ngày 01/8/2021 đến Trạm y tế khai báo y tế và được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 04/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 05/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193503: nam, sinh năm 1994, thường trú tại Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN162079 (ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn ngày 02/8/2021); BN177860, BN177861 (ghi nhận tại huyện Tuy Phước ngày 03/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 03/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 06/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN193492 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN193499 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Bình Dương; BN193500, BN193501, BN193502, BN193503 đang được cách ly điều trị tạiPhòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa; BN193493, BN193494, BN193495 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tạiTrung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Vào ngày 01/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN155210 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 02/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN162089; BN162084;BN162080; BN162079 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 04/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN179395 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 05/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN185096 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Nguồn: zalo

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button