Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Ca Dương Tính Covid-19 Từ 703 – 717 Tại Bình định

BBT | 06:49 01/09/2021

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN462104: nam, sinh năm 1974, thường trú tại Canh Hòa, Vân Canh, Bình Định; là công dân đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 17/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 17/8/2021, ngày 22/8/2021, ngày 23/8/2021, ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 5) dương tính với SARS-CoV-2.

BN462100 (nữ, sinh năm 2016, thường trú tại Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định) – BN462101 (nam, sinh năm 1968, thường trú tại Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định) – BN462102 (nam, sinh năm 1984, thường trú tại Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định); là các công dân đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 22/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 23/8/2021, ngày 26/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.

BN462099: nữ, sinh năm 2016, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; ngày 21/8/2021 có tiếp xúc với BN381452 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021). Ngày 25/8/2021 được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 30/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN462103: nam, sinh năm 1974, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; là người đi cùng BN370133, BN370134 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 25/8/2021) từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 16h ngày 15/8/2021 về tỉnh lúc 6h ngày 16/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 17/8/2021, ngày 20/8/2021, ngày 23/8/2021, ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 5) dương tính với SARS-CoV-2.

BN462105: nữ, sinh năm 1975, thường trú tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 14h ngày 14/08/2021 về tỉnh lúc 3h ngày 15/8/2021, đến địa phương lúc 9h30 cùng ngày; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung. Ngày 17/8/2021, ngày 19/8/2021, ngày 22/8/2021, ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 5) dương tính với SARS-CoV-2.

BN462106: nữ, sinh năm 1973, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 16h ngày 14/08/2021 về tỉnh lúc 4h ngày 15/8/2021, đến địa phương lúc 7h cùng ngày; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung. Ngày 16/8/2021, ngày 19/8/2021, ngày 23/8/2021, ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 5) dương tính với SARS-CoV-2.

BN462109: nữ, sinh năm 2012, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN435533, BN381453, BN381452 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021). Ngày 23/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 26/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN462110: nam, sinh năm 2001, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN422748 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/8/2021 có triệu chứng sốt, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN462111: nam, sinh năm 1983, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN393309 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 24/8/2021). Ngày 25/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 29/8/2021 có triệu chứng sốt; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN462112 (nam, sinh năm 1985) – BN462113 (nam, sinh năm 1987), là công nhân thường trú tại Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An; làm việc tại Công ty cổ phần xây dựng 105 tại Phù Cát, Bình Định với BN422750, BN422751, BN435535, BN449553 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 27/8/2021), BN449548 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 29/8/2021); lưu trú cùng địa điểm với BN435536 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 28/8/2021). Ngày 28/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 30/8/2021 có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 31/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN462107 (nam, sinh năm 2001) – BN462108 (nam, sinh năm 2007), thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN348691, BN348309, BN348692, BN348312, BN348310, BN348694, BN348693, BN348695, BN349839 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 21/8/2021). Ngày 21/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 22/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN462099, BN462109, BN462112, BN462113 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định; BN462100, BN462101, BN462102, BN462103, BN462104, BN462105, BN462106 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định; BN462107, BN462108 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN462110, BN462111 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 717 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 449 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 07 trường hợp tử vong, 261trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

NGUỒN: CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Back to top button