Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Ca Dương Tính Covid-19 Từ 718 – 737 Tại Bình định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN473604: nữ, sinh năm 1996, thường trú tại Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định; là người nhà BN449549 (ghi nhận tại huyện Phù Mỹ ngày 29/8/2021) cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 9h ngày 22/8/2021 về địa phương lúc 7h30 ngày 23/8/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 26/8/2021, ngày 29/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm; kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473605: nữ, sinh năm 1983, thường trú tại phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định; là công dân đang lưu trú tại tỉnh Bình Dương; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 17/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 17/8/2021, ngày 22/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm; kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473606 (nam, sinh năm 1993) – BN473610 (nữ, sinh năm 2014), thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN381453 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021). Ngày 23/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 25/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 30/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473618: nữ, sinh năm 1991, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là người tiếp xúc gần với BN381453, BN381452 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021); là người nhà BN435533 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 28/8/2021). Ngày 24/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 25/8/2021, ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm; kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28/8/2021 được cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định để chăm sóc BN435533. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473616: nam, sinh năm 1991, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là người tiếp xúc gần với BN381449 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021); được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 24/8/2021 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473617: nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát Bình Định; là người tiếp xúc gần với BN381449 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021); được cách ly tại nhà từ ngày 24/8/2021 cùng với BN449546 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 27/8/2021); được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát từ ngày 27/8/2021 để chăm sóc BN449546. Ngày 29/8/2021 chuyển cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473607 (nam, sinh năm 2007) – BN473608 (nam, sinh năm 2011) – BN473609 (nữ, sinh năm 2015); thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN422749 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 27/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 30/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN473611 (nam, sinh năm 1993, thường trú tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) – BN473612 (nam, sinh năm 1988, thường trú tại Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An); là công nhân làm việc tại công trường Công ty Xây dựng 105 tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định cùng với BN422750 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 27/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473613: nam, sinh năm 1988, thường trú tại Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An; là công nhân làm việc tại công trường Công ty Xây dựng 105 tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 24/8/2021 tiếp xúc với BN422750 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 27/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473621: nam, sinh năm 1985, thường trú tại Phủ Lý, Hà Nam; là công nhân làm việc tại công trường Công ty Xây dựng 105 tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định cùng với BN422750 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473622: nam, sinh năm 1972, thường trú tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An; là công nhân làm việc tại công trường Công ty Xây dựng 105 tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định cùng với BN435535 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 27/8/2021). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 27/8/2021. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473623: nam, sinh năm 2000, thường trú tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định; là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 27/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 27/8/2021, ngày 28/8/2021, ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 4) ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473614: nữ, sinh năm 2001, thường trú tại Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định; là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 29/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473615 (nam, sinh năm 2017) – BN473619 (nam, sinh năm 1971) – BN473620 (nữ, sinh năm 1970) là các thành viên gia đình thường trú tại Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN473614 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 31/8/2021). Ngày 31/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473604 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Bình Dương; BN473605 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN473606, BN473607, BN473608, BN473609, BN473614, BN473615, BN473617, BN473618, BN473619, BN473620 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định; BN473610, BN473611, BN473612, BN473613, BN473616, BN473621, BN473622, BN473623 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 737 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 472 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 07 trường hợp tử vong, 258 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

NGUỒN: CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ BÌNH ĐỊNH

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button