Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Ca Dương Tính Covid-19 Từ 718 – 737 Tại Bình định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN473604: nữ, sinh năm 1996, thường trú tại Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định; là người nhà BN449549 (ghi nhận tại huyện Phù Mỹ ngày 29/8/2021) cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 9h ngày 22/8/2021 về địa phương lúc 7h30 ngày 23/8/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 26/8/2021, ngày 29/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm; kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473605: nữ, sinh năm 1983, thường trú tại phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định; là công dân đang lưu trú tại tỉnh Bình Dương; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 17/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 17/8/2021, ngày 22/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm; kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473606 (nam, sinh năm 1993) – BN473610 (nữ, sinh năm 2014), thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN381453 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021). Ngày 23/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 25/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 30/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473618: nữ, sinh năm 1991, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là người tiếp xúc gần với BN381453, BN381452 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021); là người nhà BN435533 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 28/8/2021). Ngày 24/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 25/8/2021, ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm; kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28/8/2021 được cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định để chăm sóc BN435533. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473616: nam, sinh năm 1991, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là người tiếp xúc gần với BN381449 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021); được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 24/8/2021 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473617: nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát Bình Định; là người tiếp xúc gần với BN381449 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021); được cách ly tại nhà từ ngày 24/8/2021 cùng với BN449546 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 27/8/2021); được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát từ ngày 27/8/2021 để chăm sóc BN449546. Ngày 29/8/2021 chuyển cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473607 (nam, sinh năm 2007) – BN473608 (nam, sinh năm 2011) – BN473609 (nữ, sinh năm 2015); thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN422749 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 27/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 30/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN473611 (nam, sinh năm 1993, thường trú tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) – BN473612 (nam, sinh năm 1988, thường trú tại Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An); là công nhân làm việc tại công trường Công ty Xây dựng 105 tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định cùng với BN422750 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 27/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN473613: nam, sinh năm 1988, thường trú tại Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An; là công nhân làm việc tại công trường Công ty Xây dựng 105 tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 24/8/2021 tiếp xúc với BN422750 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 27/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473621: nam, sinh năm 1985, thường trú tại Phủ Lý, Hà Nam; là công nhân làm việc tại công trường Công ty Xây dựng 105 tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định cùng với BN422750 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473622: nam, sinh năm 1972, thường trú tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An; là công nhân làm việc tại công trường Công ty Xây dựng 105 tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định cùng với BN435535 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 27/8/2021). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 27/8/2021. Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473623: nam, sinh năm 2000, thường trú tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định; là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 27/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 27/8/2021, ngày 28/8/2021, ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 4) ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473614: nữ, sinh năm 2001, thường trú tại Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định; là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 29/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473615 (nam, sinh năm 2017) – BN473619 (nam, sinh năm 1971) – BN473620 (nữ, sinh năm 1970) là các thành viên gia đình thường trú tại Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN473614 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 31/8/2021). Ngày 31/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN473604 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Bình Dương; BN473605 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN473606, BN473607, BN473608, BN473609, BN473614, BN473615, BN473617, BN473618, BN473619, BN473620 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định; BN473610, BN473611, BN473612, BN473613, BN473616, BN473621, BN473622, BN473623 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 737 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 472 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 07 trường hợp tử vong, 258 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

NGUỒN: CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ BÌNH ĐỊNH

Back to top button