Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Ca Dương Tính Covid-19 Từ 738 – 749 Tại Bình định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN486732: nữ, sinh năm 1986, thường trú tại Cát Tân, Phù Cát, Bình Định; là nhân viên Công ty TNHH Khánh Tiên (địa chỉ: Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định). Ngày 30/8/2021 có triệu chứng sốt, ho. Ngày 31/8/2021 đến Trạm Y tế xã Cát Tân khám bệnh, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486733: nữ, sinh năm 1993, thường trú tại Cát Tài, Phù Cát, Bình Định; là đồng nghiệp BN473614 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 29/8/2021) tại Công ty Delta Galil Việt Nam (địa chỉ: Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 30/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 có triệu chứng đau họng, mệt mỏi; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486734: nữ, sinh năm 1997, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN381453 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 23/8/2021). Ngày 23/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tại nhà. Ngày 30/8/2021 có triệu chứng đau họng, sốt. Ngày 31/8/2021 đến Trạm Y tế xã Cát Hải khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486735: nữ, sinh năm 1957, thường trú tại Cát Hưng, Phù Cát, Bình Định. Ngày 14/8/2021 có tiếp xúc BN336899 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 19/8/2021). Ngày 19/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 20/8/2021 được cách ly tập trung. Ngày 21/8/2021, ngày 23/8/2021, ngày 26/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 4) ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486736: nam, sinh năm 1981, thường trú tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN422745 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021), BN449551, BN449552 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 29/8/2021); thường xuyên tiếp xúc BN435530 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung. Ngày 27/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 29/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 30/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 có triệu chứng sốt, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486740: nữ, sinh năm 1984, thường trú tại Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định; là người thường xuyên tiếp xúc BN393312 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 25/8/2021) tại khu nhà trọ (địa chỉ: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định) kể từ ngày 07/8/2021. Ngày 25/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 26/8/2021, ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 02/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486741: nam, sinh năm 1953, thường trú tại Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định; là người tiếp xúc BN369488 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 23/8/2021). Ngày 25/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương cùng phòng với BN435141, BN435139 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 28/8/2021). Ngày 26/8/2021, ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 02/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486742: nam, sinh năm 1994, thường trú tại Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định; là nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của địa phương cùng BN449550 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 29/8/2021). Ngày 29/8/2021 được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486743: nam, sinh năm 1989, thường trú tại Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định; là nhân viên Công ty Delta Galil Việt Nam (địa chỉ: Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định); thường xuyên tiếp xúc BN435530 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 26/8/2021). Ngày 26/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung. Ngày 29/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486737 (nam, sinh năm 1962) – BN486738 (nữ, sinh năm 1986), thường trú tại phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN435135, BN435136 (ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn ngày 28/8/2021). Ngày 28/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 31/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 01/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486739: nam, sinh năm 1973, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; có triệu chứng đau họng từ ngày 20/8/2021, tự điều trị tại nhà. Ngày 25/8/2021 đến Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn để khám bệnh, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được kê đơn điều trị ngoại trú. Ngày 28/8/2021 tiếp tục đến Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn để khám bệnh, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được nhập viện điều trị tại Khoa Nội – Nhi – Lây. Ngày 01/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN486739 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN486737, BN486738 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; Các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 749 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 493 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 08 trường hợp tử vong, 248trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

NGUỒN: CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ BÌNH ĐỊNH

Back to top button