Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Ca Dương Tính Covid-19 Từ 822 – 845 Tại Bình định

BBT | 07:54 09/09/2021Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN563916 (nữ, sinh năm 1977) – BN563917 (nữ, sinh năm 2005), thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN551287 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 06/9/2021). Ngày 06/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 07/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563918: nữ, sinh năm 1976, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là tiểu thương buôn bán tại nhà ở Tam Quan Bắc. Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563919: nữ, sinh năm 1981, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là tiểu thương buôn bán tại chợ Thiện Chánh 2, Tam Quan Bắc. Ngày 05/9/2021, ngày 06/9/2021 tiếp xúc BN563916 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563920: nữ, sinh năm 2003, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; thường xuyên tiếp xúc BN563917 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 06/9/2021). Ngày 06/9/2021 tiếp xúc BN563919 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563921 (nữ, sinh năm 2006) – BN563922 (nam, sinh năm 1939) – BN563926 (nam, sinh năm 1992) – BN563927 (nữ, sinh năm 1933) – BN563928 (nữ, sinh năm 1982) – BN563934 (nữ, sinh năm 1984), là các công dân thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563923: nữ, sinh năm 1942, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN563922 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563924: nữ, sinh năm 1984, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là tiểu thương buôn bán tại chợ Thiện Chánh 2, Tam Quan Bắc. Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563925: nữ, sinh năm 1969, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563939: nữ, sinh năm 2000, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN563925 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563929: nam, sinh năm 2009, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN563928 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563930: nữ, sinh năm 1969, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; thường xuyên tiếp xúc BN563919, BN563921 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563931: nam, sinh năm 2004, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN563930 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563932: nữ, sinh năm 1969, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là tiểu thương buôn bán tại nhà ở Tam Quan Bắc. Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563933: nữ, sinh năm 1977, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN563932 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563935 (nam, sinh năm 2019) – BN563936 (nữ, sinh năm 2011), thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN563934 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563937: nữ, sinh năm 1976, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; thường xuyên tiếp xúc BN563930, BN563919 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563938: nữ, sinh năm 1965, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; thường xuyên tiếp xúc BN563924, BN563925 (ghi nhận tại thị xã Hoài Nhơn ngày 07/9/2021). Ngày 07/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 08/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN563916, BN563917, BN563922, BN563923, BN563924, BN563925, BN563926, BN563929, BN563931, BN563932, BN563933, BN563934, BN563936, BN563937, BN563938, BN563939 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

BN563918, BN563919, BN563920, BN563921, BN563927, BN563928, BN563930, BN563935 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 845 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 563 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 10 trường hợp tử vong, 272 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

NGUỒN: CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ BÌNH ĐỊNH

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button