Quy Nhơn 24h

Thông Tin Các Dương Tính Covid-19 Từ 219 – 236 Tại Bình định

09:35 03/08/2021

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN162073: nữ, sinh năm 1988, thường trú tại Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định; là người đi cùng BN141131 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 30/7/2021) từ tỉnh Bình Dương lúc 14h ngày 28/7/2021 về địa phương ngày 29/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Sau khi ghi nhận thông tin liên quan BN141131 được chuyển cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 30/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 01/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162077: nữ, sinh năm 2007, thường trú tại Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN141131 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 30/7/2021); cùng đi từ tỉnh Bình Dương lúc 14h ngày 28/7/2021 về địa phương lúc 9h ngày 29/7/2021. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 29/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. Ngày 01/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162074: nữ, sinh năm 2002, thường trú tại Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương lúc 15h30 ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 5h40 ngày 01/8/2021; tại chốt kiểm soát y tế Gò Lủi, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính; chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162075: nam, sinh năm 1984, thường trú tại Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương lúc 9h ngày 27/7/2021 về địa phương lúc 23h cùng ngày; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 31/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162076: nam, sinh năm 1990, thường trú tại Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 5h ngày 27/7/2021 về địa phương lúc 1h ngày 28/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 31/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162078: nữ, sinh năm 1984, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 01/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162079: nữ, sinh năm 1996, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 01/8/2021, đến khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Hương Sơn được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám đa khoa khu vực số 4 để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162080: nam, sinh năm 1998, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN155218, BN155219 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 01/8/2021); cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/7/2021 về địa phương lúc 5h ngày 23/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 28/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 01/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162081: nam, sinh năm 1998, thường trú tại Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương lúc 22h ngày 25/7/2021 về địa phương lúc 15h ngày 26/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 28/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162082: nữ, sinh năm 1997, thường trú tại Nhơn An, An Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 13h55 ngày 25/7/2021 về địa phương lúc 5h ngày 26/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 28/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162090: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Nhơn An, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN162082; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây, có đến chợ Thanh Giang ngày 24/7/2021 và chợ Rượu ngày 28/7/2021 để mua sắm. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 29/7/2021 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 31/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162083 (nam, sinh năm 2000) – BN162084 (nam, sinh năm 1991) – BN162085 (nam, sinh năm 2019) – BN162087 (nữ, sinh năm 1967) là người dân thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 01/8/2021, được làm xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162086: nam, sinh năm 1981, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; ngày 24/7/2021 có tiếp xúc BN157651 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 01/8/2021). Ngày 01/8/2021 được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162088: nam, sinh năm 2015, thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN150066 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 29/7/2021). Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 29/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Ngày 01/8/2021, có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi nên được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162089: nữ, sinh năm 1966, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây, có đến chợ Thanh Giang mua thực phẩm. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 28/7/2021 âm tính; tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe. Ngày 01/8/2021, có triệu chứng sốt nhẹ nên được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN162073 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; BN162074 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh; BN162075, BN162076 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; BN162077 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN162078, BN162079 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi; BN162080 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Vào ngày 29/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN150066 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 30/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN141131 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 01/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN155218, BN155219, BN157651 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Nguồn: Zalo

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button