Quy Nhơn 24h

Thực Hiện Cách Ly Tập Trung đối Với Người đến/về Bình định Từ Tp. Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh đồng Nai

CÁCH LY TẬP TRUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẾN/VỀ TỪ TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI TẠI KHU CÁCH LY TẬP TRUNG 7 NGÀY, KỂ TỪ NGÀY 8/8/2021

Công văn về thực hiện cách ly tập trung đối với 1 số đối tượng về từ vùng dịch để phòng chống dịch Covid-19, ad Bình Định Thông Tin xin trích 1 số nội dung:

Kể từ ngày 08/8/2021, thực hiện cách ly tập trung đối với người đến/về Bình Định từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Thời gian thực hiện cách ly tập trung: 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARSCoV-2 vào ngày 1, ngày thứ 4, ngày thứ 7 kể từ ngày bắt đầu cách ly tập trung; tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế, tuyệt đối không để người đang áp dụng biện pháp cách ly (tại nhà, tại nơi lưu trú, tại doanh nghiệp…) rời khỏi/ trốn khỏi nơi cách ly; thực hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang, khai báo y tế sai sự thật, trốn cách ly, không tuân thủ các quy định về cách ly…

Chi tiết xem Văn bản kèm theo!

KT. PHÓ CHỦ TỊCH LÂM HẢI GIANG KÍ TÊN

Back to top button