Quy Nhơn 24h

Tiểu Học Và THCS Tạm Dừng Đến Trường, Chuyển Sang Học Trực Tuyến

Học sinh tiểu học dừng đến trường từ ngày 21/10 (Trừ Nhơn Lý và Nhơn Hội) Tổ chức học trực tuyến từ ngày 25/10 đối với khối lớp 4 và 5. Riêng khối 1,2 và 3 giáo viên hướng dẫn ôn tập, học tập và gửi bài tập cho học sinh thông qua học sinh.

THCS dừng đến trường từ ngày 21/10 (Trừ Nhơn Lý và Nhơn Hội, TH & THCS Nhơn Hải, TH & THCS Nhơn Châu). Tổ chức học trực tuyến từ 25/10.

dd42ebf297525e0c0743
Ảnh: Bình Định Plus

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button