Quy Nhơn 24h

Xã Phước Hòa, Huyện Tuy Phước Thực Hiện Giãn Cách Xã Hội Theo Chỉ Thị Số 16/ct-ttg Thêm 07 Ngày

BBT | 17:53 17/08/2021

Ngày 17/8/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể: Kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước thêm 07 ngày, kể từ 00 giờ ngày 18/8/2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

Các nội dung khác: Vẫn thực hiện theo Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh.

Zalo

nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button